طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه zonule به فارسی zonule یعنی چه

zonule


حلقه يا کمربند کوچک ،منطقه يا ناحيه کوچک ،پيوند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها