معنی و ترجمه کلمه zoogamy به فارسی zoogamy یعنی چه

zoogamy


زاد و ولد جنسى ،توالد و تناسل جنسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها