طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه zootechnics به فارسی zootechnics یعنی چه

zootechnics


)zootechny(روش تربيت و رام کردن جانوران ،فن اهلى کردن جانوران و حيوانات وحشى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها