طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه zucchini به فارسی zucchini یعنی چه

zucchini


(گ.ش ).کدوى تابستانى ،کدو سبز

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها