معنی و ترجمه کلمه آئورت به انگلیسی آئورت یعنی چه

آئورت

aorta
aortae


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها