معنی و ترجمه کلمه آئین تشریفات به انگلیسی آئین تشریفات یعنی چه

آئین تشریفات

solemnity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها