معنی و ترجمه کلمه آئین دادرسى به انگلیسی آئین دادرسى یعنی چه

آئین دادرسى

procedure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها