معنی و ترجمه کلمه آئین مذهبى سیاه پوستان آفریقایى که شامل طلسم و جادو مى باشد به انگلیسی آئین مذهبى سیاه پوستان آفریقایى که شامل طلسم و جادو مى باشد یعنی چه

آئین مذهبى سیاه پوستان آفریقایى که شامل طلسم و جادو مى باشد

voodooism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها