معنی و ترجمه کلمه آئین پاک دینان مسیحخى به انگلیسی آئین پاک دینان مسیحخى یعنی چه

آئین پاک دینان مسیحخى

puritanism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها