معنی و ترجمه کلمه آباد سازى به انگلیسی آباد سازى یعنی چه

آباد سازى

reclamation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها