معنی و ترجمه کلمه آبجو ساختن به انگلیسی آبجو ساختن یعنی چه

آبجو ساختن

malt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها