معنی و ترجمه کلمه آبدزدک به انگلیسی آبدزدک یعنی چه

آبدزدک

syringe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها