معنی و ترجمه کلمه آبده به انگلیسی آبده یعنی چه

آبده

aquiferous


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها