معنی و ترجمه کلمه آبده به انگلیسی آبده یعنی چه

آبده

aquiferous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها