معنی و ترجمه کلمه آبراه ساختن به انگلیسی آبراه ساختن یعنی چه

آبراه ساختن

canal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها