معنی و ترجمه کلمه آبراه سوئز به انگلیسی آبراه سوئز یعنی چه

آبراه سوئز

suez canal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها