معنی و ترجمه کلمه آبراه مانند به انگلیسی آبراه مانند یعنی چه

آبراه مانند

canaliculate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها