معنی و ترجمه کلمه آبزى به انگلیسی آبزى یعنی چه

آبزى

aquatic
lentic


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها