معنی و ترجمه کلمه آبزى به انگلیسی آبزى یعنی چه

آبزى

aquatic
lentic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها