معنی و ترجمه کلمه آبستن سازى به انگلیسی آبستن سازى یعنی چه

آبستن سازى

impregnation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها