معنی و ترجمه کلمه آبستن نشدنى به انگلیسی آبستن نشدنى یعنی چه

آبستن نشدنى

impregnability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها