معنی و ترجمه کلمه اتاق آتشخانه کشتى به انگلیسی اتاق آتشخانه کشتى یعنی چه

اتاق آتشخانه کشتى

stokehold

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها