معنی و ترجمه کلمه آبشتن به انگلیسی آبشتن یعنی چه

آبشتن

hydrate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها