معنی و ترجمه کلمه آبفشانسنگ به انگلیسی آبفشانسنگ یعنی چه

آبفشانسنگ

geyserite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها