معنی و ترجمه کلمه آبله دار کردن یا شدن به انگلیسی آبله دار کردن یا شدن یعنی چه

آبله دار کردن یا شدن

pox

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها