معنی و ترجمه کلمه آبله فرنگى به انگلیسی آبله فرنگى یعنی چه

آبله فرنگى

syphilis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها