معنی و ترجمه کلمه آبله مرغانى به انگلیسی آبله مرغانى یعنی چه

آبله مرغانى

varicella

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها