معنی و ترجمه کلمه آبله کوبى به انگلیسی آبله کوبى یعنی چه

آبله کوبى

vaccination

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها