معنی و ترجمه کلمه آبنوسى رنگ کردن به انگلیسی آبنوسى رنگ کردن یعنی چه

آبنوسى رنگ کردن

ebonize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها