معنی و ترجمه کلمه آبگوشت سبزیجات بریده شده به انگلیسی آبگوشت سبزیجات بریده شده یعنی چه

آبگوشت سبزیجات بریده شده

julienne

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها