معنی و ترجمه کلمه آبگونه اسیدى که براى تثبیت عکس و فیلم به کار مى رود به انگلیسی آبگونه اسیدى که براى تثبیت عکس و فیلم به کار مى رود یعنی چه

آبگونه اسیدى که براى تثبیت عکس و فیلم به کار مى رود

stop bath

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها