معنی و ترجمه کلمه آبگونه سازى به انگلیسی آبگونه سازى یعنی چه

آبگونه سازى

liquefaction

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها