معنی و ترجمه کلمه آبگونه یا ماده یک جنس یا یک جور شده به انگلیسی آبگونه یا ماده یک جنس یا یک جور شده یعنی چه

آبگونه یا ماده یک جنس یا یک جور شده

homogenate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها