معنی و ترجمه کلمه آب آهک به انگلیسی آب آهک یعنی چه

آب آهک

limewater

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها