معنی و ترجمه کلمه آب آوردن به انگلیسی آب آوردن یعنی چه

آب آوردن

ascites
cataract

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها