معنی و ترجمه کلمه آب برد به انگلیسی آب برد یعنی چه

آب برد

waterborne

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها