معنی و ترجمه کلمه آب بینى را بالا کشیدن به انگلیسی آب بینى را بالا کشیدن یعنی چه

آب بینى را بالا کشیدن

sniff

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها