معنی و ترجمه کلمه آب دهان جارى ساختن به انگلیسی آب دهان جارى ساختن یعنی چه

آب دهان جارى ساختن

drivel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها