معنی و ترجمه کلمه آب دهان روان ساختن به انگلیسی آب دهان روان ساختن یعنی چه

آب دهان روان ساختن

slaver
slobber

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها