معنی و ترجمه کلمه آب دهان روان ساختن به انگلیسی آب دهان روان ساختن یعنی چه

آب دهان روان ساختن

slaver
slobber


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها