معنی و ترجمه کلمه آب دهان زدن به به انگلیسی آب دهان زدن به یعنی چه

آب دهان زدن به

insalivate


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها