معنی و ترجمه کلمه آب دهان پرتاب کردن به انگلیسی آب دهان پرتاب کردن یعنی چه

آب دهان پرتاب کردن

spit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها