معنی و ترجمه کلمه parallels of latitude به فارسی parallels of latitude یعنی چه

parallels of latitude


علوم دريايى : مدارات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها