معنی و ترجمه کلمه آب را با فشار ریختن به انگلیسی آب را با فشار ریختن یعنی چه

آب را با فشار ریختن

flush

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها