معنی و ترجمه کلمه آب سبز به انگلیسی آب سبز یعنی چه

آب سبز

glaucoma

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها