معنی و ترجمه کلمه آب شدن به انگلیسی آب شدن یعنی چه

آب شدن

deliquesce
deliquescence
go off
melt
thaw

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها