معنی و ترجمه کلمه ایدئولوژى به انگلیسی ایدئولوژى یعنی چه

ایدئولوژى

idealogy
ideology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها