معنی و ترجمه کلمه احیاى جنگل کردن به انگلیسی احیاى جنگل کردن یعنی چه

احیاى جنگل کردن

reforest


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها