معنی و ترجمه کلمه احیاى جنگل کردن به انگلیسی احیاى جنگل کردن یعنی چه

احیاى جنگل کردن

reforest

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها