معنی و ترجمه کلمه آب فولاد دادن به انگلیسی آب فولاد دادن یعنی چه

آب فولاد دادن

steel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها