معنی و ترجمه کلمه آب لیز به انگلیسی آب لیز یعنی چه

آب لیز

mucilage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها