معنی و ترجمه کلمه آب مروارید به انگلیسی آب مروارید یعنی چه

آب مروارید

cataract
pearl

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها