معنی و ترجمه کلمه آب مروارید به انگلیسی آب مروارید یعنی چه

آب مروارید

cataract
pearl


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها