معنی و ترجمه کلمه آب میوه گیر به انگلیسی آب میوه گیر یعنی چه

آب میوه گیر

squeezer
strainer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها