معنی و ترجمه کلمه آب نبات شامل شکر زرد و شیره به انگلیسی آب نبات شامل شکر زرد و شیره یعنی چه

آب نبات شامل شکر زرد و شیره

toffee
toffy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها